logo
Přírodovědné centrum TRNKA, oddělení Domu dětí a mládeže Uherské Hradiště
Aktuální informace
IKONA
PŘÍHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ 2018-19 SPUŠTĚNO
Přihlašování na kroužky školního roku 2018-19 je již spuštěno. Pokud si vyberet nějaký kroužek z naší nabídky, přihlaste se prosím pomocí on-line přihlášky v záložce Zájmové kroužky.
Kurz Začínáme včelařit | na podzim 2018
Zveme vás do kurzu, ve kterém získáte základní znalosti o včelaření a dozvíte se, jak sním začít. V průběhu kurzu se uskuteční šest setkání. Čtyři vždy v sobotu od 13 do 17 hodin v Přírodovědném centru TRNKA v Uherském Hradišti, dvě setkání na včelnici, kde se zúčastníte jarní prohlídky včelstev a budete si moct na včelaření také sáhnout. Podrobnosti uveřejníme v průběhu září 2018. Pokud máte o kurz předběžný zájem, napište nám email. Ozveme se vám.
IKONA
HLEDÁME LEKTORY KROUŽKŮ
Nabízíme brigádu všem zájemcům o práci s dětmi, studentům pedagogických oborů nebo těm kdo touží smysluplně naplňovat svůj volný čas. Podrobné info na plakátku nebo u Lenky Pavelčíkové (733 500 233, lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz)
IKONA
V rámci akcí pořádaných příspěvkovou organizací DDM Uh. Hradiště budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace DDM Uh. Hradiště nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Při nesouhlasu s uveřejňováním fotodokumentace na webových stránkách a facebooku se obraťte na vedení DDM Uh. Hradiště.
Jsme přírodovědným oddělením Domu dětí a mládeže ŠIKULA v Uherském Hradišti.
Jsme členem sdružení Líska. Posláním Lísky je vytvářet zázemí pro environmentální vzdělávání a výchovu ve Zlínském kraji,
poskytovat a podporovat příklady jednání v souladu s udržitelným rozvojem.
logo
V roce 2017 jsme získali od Zlínského kraje podporu pro náš projekt „Čtyři poklady naší zahrady“. Díky tomu můžeme vytvořit
4 nové výukové programy se zaměřením na využití školních zahrad, uspořádat 2 kurzy pro učitele a vydat metodickou publikaci.
V roce 2017 jsme získali od Lesů ČR podporu pro náš projekt "Rozšíření zahrady lišky Bystroušky o prožitkovou a emoční část".
 Díky tomu můžeme dál budovat naší  zahradu lišky Bystroušky.